Naša vizija

Temeljna vrednota naše organizacije je ekološka ozaveščenost in skrb za okolje, saj se zavedamo da naš Inštitut ne more obstati na planetu, ki bi bil na robu ekološkega propada.

Naš planet je edino, kar je skupno vsem ljudem in za katerega ne obstaja nadomestitev za prihodnje generacije. Zavedamo se, da imajo vsi, posamezniki in organizacije svoj vpliv na okolje, zato je pri nas ekološki duh na prvem mestu.

Produkti s katerimi pomagamo do unikatnih rešitev, so tako odraz naše miselnosti, saj bazirajo na varčnih in posledično stroškovno izjemno učinkovitih temeljih.

Čisto okolje je edina prava pot do duševnega in fizičnega zdravja. Ker čistoča hodi z roko v roki z zdravjem, je seveda slednje to k čemer stremimo.

S svojimi vrednotami želimo obogatiti tudi naše kliente in jim nuditi optimalno ekološko rešitev, ob tem pa tudi kompletno podporo in udeležbo pri uresničevanju le te.

hi

Zelena vizija

21. stoletje se imenuje “stoletje okolja”. Dejstvo je, da ne moremo več domnevati, da se družbeni izzivi, kot so onesnaževanje, upadanje naravnih virov in podnebne spremembe, lahko namenijo prihodnjim generacijam.

“Zelena” je dandanes tako zaželena oznaka, da vidimo izraz zelena, ki se uporablja za tehnologije in izdelke, ki v resnici niso zeleni.

Kaj sploh je “Zelena Tehnologija”?

Zelena, čista, ali okoljska tehnologija se nanaša na katero koli tehnologijo, katere namen je zmanjšati negativen vpliv ljudi na okolje. Področje zajema nenehno razvijajočo se skupino metod in materialov, od tehnik pridobivanja energije do nestrupenih čistilnih izdelkov.

Možnosti za uspeh še nikoli niso bile večje. Zora ustvarjalnosti in inovativnosti v “zeleni tehnologiji” prinaša obljubo o bolj zdravem planetu – pa tudi možnosti za rast podjetij, ki lahko vzdržujejo njegovo zdravje.

Zelena Slovenija

Z hitro spreminjajočim se svetom, se zahteve potrošnikov po okolju bolj prijaznih poslovnih praksah vse bolj povečujejo. Vedno bolj restriktivne zakonske zahteve glede varstva okolja in rabe naravnih virov postajajo ključni dejavniki poslovne uspešnosti.  To dokazujejo vodilna podjetja in eni največjih svetovnih onesnaževalcev, ker dokazujejo, da zeleno poslovanje omogoča konkurenčne prednosti, izboljšuje tržni položaj in vrača dodatne prihranke, kar omogoča hitrejšo rast podjetja.
Projekt Zelena Slovenija omogoča uvajanje zelenega poslovanja v vašo poslovno strategijo, to pa vašemu podjetju nudi:

  • Prihranek finančnih sredstev.
  • Mirnejšo vest zaradi manj skrbi glede odgovornosti podjetja do varovanja zdravja in splošne varnosti.
  • Izboljšanje odnosov z javnostmi.
  • Izboljšanje morale in ponosa v podjetju.
  • Privabi okoljsko osveščene, »zelene« potrošnike.
  • Privabi bolj motivirane zaposlene.
  • Prikaz primernega vodenja in zavezanosti dobremu namenu.
  • Inkorporiranje »zelene miselnosti« v kulturo podjetja.
  • Racionalizacija, posodabljanje  postopkov in procesov dela.

Hello