EKOLOŠKA KRIZA

EKOLOŠKA KRIZA IN MEJE RASTI Ljudje, kot posamezniki smo vraščeni v "družbeno okolje", ki ga sestavljajo dom, sosedje, prijatelji in vrstniki, šola, zapleten sistem informacij, ceste, hiše in razne tovarne,... to imenujemo socitehnosfera,…
,

VARSTVO OKOLJA

STANJE NAŠEGA OKOLJA SE JE V ZADNJIH LETIH NEKOLIKO POPRAVILO Slovenija je sicer majhna država, ki pa se zaradi reliefne raznolikosti (menjava dolin, kotlin in gora), prehodne lege in odprtosti proti drugim delom Evrope srečuje z različnimi…

IZVOR SODOBNIH EKOLOŠKIH/OKOLJSKIH PROBLEMOV

Okoljski problemi so po svojem izvoru družbeno-antropološki. Človek ni samo njihov vzrok, ampak tudi žrtev. Obstajajo lahko mnoge okoljske in ekološke posledice, ki še niso postale problem za človeka, a bodo. Družbeni ekološki problemi…

Z GOZDOM IN V GOZDU RAVNAJMO SPOŠTLJIVO

Preplet gozdne in kmetijske krajine, raznovrstnost rastlinskih in živalskih vrst v gozdu, izjemnost posameznih dreves, obnovljivi viri energije in surovin ter blagodejen vpliv na celotno okolje so le najvidnejše dobrine gozda. Kaj nam…

VODA

Voda je dragocena dobrina, ključna za ohranjanje okolja in življenja v njem. Naše delovanje na področju voda je usmerjeno v varovanje in trajnostno rabo, ki bo omogočala zdravo in varno prihodnost tudi naslednjim generacijam. Zavedamo se,…

ODPADNE SNOVI

Odpadek je snov ali predmet, ki ga imetnik zavrže, namerava zavreči ali mora zavreči. Delimo jih na komunalne, industrijske, gradbene in odpadke iz rudarstva. Odpadki so okoljski problem, zato si prizadevamo tako za omejevanje škodljivih…

IZJEMNOST NARAVE

Zaradi lege na prehodu iz Sredozemlja v Panonsko nižino in na prehodu iz Alp v Dinarski kras je neživi in živi svet narave Slovenije izjemno raznolik. Pri nas  najdemo morske klife in sipine, prepadne stene in visoke slapove, soteske in…

Ohranjanje mladostnega videza in zdrave kože

Koža je ogledalo duše, in dobro počutje v svoji koži je temelj za zdrav videz. Ohranjanju mladostnega videza in zdrave kože lahko pomagamo z zdravim življenjskim slogom, ustrezno prehrano ter dodatki, ki dokazano pozitivno vplivajo…

Več onesnaženosti – višja smrtnost

Zaradi onesnaženja zraka vsako leto umre 800 tisoč Evropejcev. Onesnažen zrak velja za najpomembnejši javno zdravstveni problem povezan z onesnaževanjem okolja. Predstavlja tveganje za zdravje, ki se mu vsaj v urbanem okolju…

Zelena Prihodnost

Področje zelene ali alternativne tehnologije zajema nenehno razvijajočo se skupino metod in materialov, od tehnik pridobivanja energije do nestrupenih čistilnih izdelkov. Zelena, čista, ali okoljska tehnologija se nanaša na katero koli…