Področje zelene ali alternativne tehnologije zajema nenehno razvijajočo se skupino metod in materialov, od tehnik pridobivanja energije do nestrupenih čistilnih izdelkov. Zelena, čista, ali okoljska tehnologija se nanaša na katero koli tehnologijo, katere namen je zmanjšati negativen vpliv ljudi na okolje.  Glavna prednost?  Z obnovljivimi viri in svojim delovanjem ne more ne kratkoročno ne srednjeročno rešiti globalnih težav, lahko pa to naredi dolgoročno.

Cilj je učinkovita raba virov v nasprotju s praksami, ki se uporabljajo danes. Glavni cilj čiste tehnologije je povzročiti minimalno škodo v okolju, po dostopni ceni in hkrati doseči ustrezno stopnjo nadzora procesa. Ta tehnologija je predvsem pomembna za države v razvoju zaradi nizke cene in enostavnega vzdrževanje.

Trenutno pričakujemo, da bo to področje prineslo inovacije in spremembe v vsakdanjem življenju, podobne obsegu eksplozije “informacijske tehnologije” v zadnjih dveh desetletjih. V teh zgodnjih fazah je nemogoče napovedati, kaj vse lahko »zelena tehnologija« sčasoma zajema.

»Zelena tehnologija in tehnologija, ki temelji na obnovljivih virih je že tukaj. Ne potrebujemo več raziskav in razvoja. Preprosto ni več izgovorov.«

— Jeremy Rifkin, Green New Deal 

Nekatere alternativne tehnologije so bile v preteklosti, ali bodo v prihodnosti na široko sprejete, zato jih ne moremo več šteti kot »alternativne« na primer uporaba vetrne elektrarne za proizvodnjo električne energije.

Cilji, ki spodbujajo razvoj na tem hitro rastočem področju, vključujejo:

  • Trajnost – zadovoljevanje potreb družbe na načine, ki se lahko nadaljujejo v neskončnost v prihodnosti, ne da bi škodovali ali izčrpali naravne vire. Skratka, zadovoljevanje sedanjih potreb brez ogrožanja sposobnosti prihodnjih generacij, da zadovoljijo svoje potrebe.
  • Zmanjšanje virov – zmanjšanje odpadkov in onesnaževanja s spreminjanjem vzorcev proizvodnje in porabe.
  • Inovacije – razvijanje alternativ tehnologijam – bodisi fosilnim gorivom bodisi kemično intenzivnemu kmetijstvu in kemičnim čistilnim sredstvom – ki dokazano škodijo zdravju in okolju.
  • Uspešnost – ustvariti središče gospodarske dejavnosti okoli tehnologij in izdelkov, ki koristijo okolju, pospešiti njihovo izvajanje in ustvariti nove kariere, ki resnično varujejo planet.

Zelena Prihodnost

21. stoletje se imenuje “stoletje okolja”. Vlade in posamezni državljani ne morejo več domnevati, da so družbeni izzivi, kot so onesnaževanje, upadanje naravnih virov in podnebne spremembe, namenjeni prihodnjim generacijam.

Z hitro spreminjajočim se svetom, se zahteve po okolju bolj prijaznih poslovnih praksah vse bolj povečujejo. Vedno bolj restriktivne zakonske zahteve glede varstva okolja in rabe naravnih virov postajajo ključni dejavniki poslovne uspešnosti.  To dokazujejo vodilna podjetja in eni največjih svetovnih onesnaževalcev, ker dokazujejo, da zeleno poslovanje omogoča konkurenčne prednosti, izboljšuje tržni položaj in vrača dodatne prihranke, kar omogoča hitrejšo rast podjetja. Preko politike, raziskav, izobraževanja, spodbud in v prihodnost usmerjenih odnosov z industrijo lahko vlada, tako kot tudi vsak posameznik, igra osrednjo vlogo pri gradnji zelene prihodnosti, skupnost za skupnostjo.

Možnosti za uspeh še nikoli niso bile večje. Zora ustvarjalnosti in inovativnosti v “zeleni tehnologiji”  prinaša obljubo o bolj zdravem planetu.

Sprejeti moramo paleolitična čustva, nadgraditi srednjeveške institucije, in črpati modrost iz nadčloveških tehnologiji.”

— Tristan Harris, soustanovitelj Centra za humano tehnologijo