,

VARSTVO OKOLJA

STANJE NAŠEGA OKOLJA SE JE V ZADNJIH LETIH NEKOLIKO POPRAVILO Slovenija je sicer majhna država, ki pa se zaradi reliefne raznolikosti (menjava dolin, kotlin in gora), prehodne lege in odprtosti proti drugim delom Evrope srečuje z različnimi…

IZVOR SODOBNIH EKOLOŠKIH/OKOLJSKIH PROBLEMOV

Okoljski problemi so po svojem izvoru družbeno-antropološki. Človek ni samo njihov vzrok, ampak tudi žrtev. Obstajajo lahko mnoge okoljske in ekološke posledice, ki še niso postale problem za človeka, a bodo. Družbeni ekološki problemi…

ODPADNE SNOVI

Odpadek je snov ali predmet, ki ga imetnik zavrže, namerava zavreči ali mora zavreči. Delimo jih na komunalne, industrijske, gradbene in odpadke iz rudarstva. Odpadki so okoljski problem, zato si prizadevamo tako za omejevanje škodljivih…